Koszyk

Regulamin sklepu

Certyfilat

Opiekę prawną i merytoryczną nad regulaminem sprawuje serwis Legalny Biznes.

Którego patronem jest Kancelaria Prawna Hasik, Wiński i Partnerzy sp. p. z biurami we Wrocławiu i Warszawie.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Meble-Mirat.pl dostępnego pod adresem internetowym https://meble-mirat.pl/ („Sklep/Sprzedawca”) jak i również artykułów wystawianych na aukcjach internetowych jest:
  MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, Polska
  - NIP: PL 854-23-19-788
  - regon: 320397099
  - PKO BP BANK POLSKI nr rachunku: 82 1020 4867 0000 1902 0137 7571
  - RACHUNEK DO WPŁAT EURO: PL30 1020 4867 0000 1202 0137 7589 - SWIFT - BPKOPLPW

         Dane do kontaktu dla konsumentów:
            - e-mail: mirat@mirat.pl
            - numer telefonu: 91 822 80 55

Której właścicielami są:
- Andrzej Tereszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą na podstawie decyzji prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego o nr ewidencyjnym 20384
- Paweł Harasimowicz prowadzący działalność gospodarczą na podstawie decyzji prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego o nr ewidencyjnym 19642

 1. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż artykułów znajdujących się w jego ofercie („Towary/Produkty”), takich jak meble, meble dla dzieci, stoły, krzesła, łóżka, materace, sprzęt rekreacyjny i fitness, rowery, sprzęt do domu i ogrodu i inne.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

''

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Więcej o plikach cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych „Polityce prywatności i cookies”.

''

§ 3 Ogólne warunki składania zamówień i sprzedaży.

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć, każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania terytorium Polski, lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski („Klient/Kupujący”).

 2. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako pełne i prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i numeru telefonu. Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestracji, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas składania zamówienia.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem Sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Przyjmując zamówienia do realizacji obsługa sklepu potwierdza dostępność zamówionego produktu.

 5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 5 dni nie będzie możliwe.

 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po wysłaniu informacji do klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu, przy czym następuje to nie wcześniej niż po uprzednim potwierdzeniu zamówienia przez klienta oraz w przypadku wyboru przelewu na rachunek bankowy jako formy płatności, zaksięgowaniu pełnej wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu.

 7. Dla klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 8. Zamówione produkty wysyłane są średnio w ciągu 2-7 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin podany w opisie produktu stanowi inaczej.

 9. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż termin podany przy produkcie, Sklep informuje o tym klienta, który podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.

 10. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

''

§ 4 Koszt dostawy oraz formy płatności.

 1. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie są cenami brutto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej

 2. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszt przesyłki który pokrywa klient. Koszt przesyłki jest zależny od wagi zamawianego towaru.

 3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

a) pobranie – płatność przy odbiorze u kuriera. Za zrealizowane pobranie doliczana jest kwota 9,90 zł brutto

b) przelew bankowy zwykły

c) płatności elektroniczne Przelewy24.pl

f) zakup ratalny w systemie Santander Consumer Bank

g) zakup ratalny w systemie Credit Agricole

h) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 1. Należne płatności za zamówiony towar plus ewentualny koszt przesyłki prosimy realizować bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sklepu (PKO BP Bank Polski nr rachunku: 82 1020 4867 0000 1902 0137 7571) podając w tytule numer zamówienia.

''

§ 5 Sposób dostarczenia przesyłki.

 1. Zakupione produkty dostarczane są firmami kurierskimi, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.

  • kurierzy nie mają obowiązku dostarczać paczki ze skrzyni ładunkowej pod drzwi klienta, chyba że taka usługa została wykupiona. W przypadku braku usługi prosimy uwzględnić wniesienie zakupionego produktu własnymi środkami lub indywidualnie uzgodnić z kurierem. Cena wysyłki zakupionych produktów nie uwzględnia wniesienia produktów.
 2. Cennik usług kurierskich dostępny jest w dziale „Koszty dostawy”

 3. Zamówione produkty dostarczane są przez firmę kurierską w ciągu 2-7 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin podany w opisie produktu stanowi inaczej.

 4. Zaleca się sprawdzenie przez klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera oraz sporządzenie protokołu szkody, w przypadku gdy dostarczona przesyłka posiada jakiekolwiek uszkodzenia. Protokół szkody powinien zawierać opis sposobu zabezpieczenia przesyłki oraz stwierdzonych uszkodzeń. Kopię protokołu szkody można przesłać pocztą na adres: MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, Polska lub w formie elektronicznej na adres mirat@mirat.pl. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania reklamacji, jednakże może utrudnić klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 5. Wszelkie warunki dostawy dotyczą odbiorców na terenie Polski.

 6. O wszelkich zmianach dotyczących terminu odbioru przesyłki lub zmiany terminu odbioru przesyłki klient powinien informować przed wysłaniem zakupionego towaru.

 7. Istnieje możliwość wysłania zamówionych produktów poza granice kraju, po wcześniejszym indywidualnym określeniu warunków dostawy (nie dotyczy produktów ponad gabarytowych uzgadnianych z firmą kurierską).

 8. W przypadku zamówień realizowanych po za granice Polski wszelkie warunki dostawy określone w niniejszym regulaminie mogą ulec zmianie jak i będą rozpatrywane indywidualnie.

''

§ 6 Zwrot towarów:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres  MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard oraz za pomocą formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej mirat.pl w zakładce "Zwroty i reklamacje".

 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

 3. W razie odstąpienia od umowy przez klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu.

 4. Towar zakupiony przez klienta podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego artykułu. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi klient. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres: MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard.

 5. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni, od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

 8. Zwrot kosztów dostarczenia Produktu następuje do wysokości podstawowej formy dostawy oferowanego przez sklep. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostawy pokrywa Konsument.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) na specjalne zamówienie klienta.

 10. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny pod linkiem - "Reklamacje i zwroty"

   

  Przykładowy formularz odstąpienia od umowy  Adresat:
  MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard,
  telefon: 91 822 80 55, e-mail: mirat@mirat.pl

  Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*/umowy dostawy następujących rzeczy*/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi:

  ..........................................................................................................................................................................

  Data zawarcia umowy*/odbioru:

  ..........................................................................................................................................................................
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  Adres konsumenta(-ów):
  ..........................................................................................................................................................................

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
  ..........................................................................................................................................................................
  Data: ...............................

   

   

 11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży o którym wyżej mowa, nie przysługuje przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

''

§ 7 Dodawanie opinii i ocen produktów na stronach sklepu

 1. Każda opinia i ocena klienta jest informacją umieszczoną w serwisie www.meble-mirat.pl w miejscach do tego przeznaczonych.

 2. Wypowiedzi które zostały opublikowane są subiektywnymi opiniami klientów, za które sklep mirat.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności pod kątem ich  treści. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien dokonać rejestracji w sklepie internetowym, lub dodając opinię wpisać dane identyfikacyjne umożliwiające stwierdzenie faktu dokonania zakupu na stronie www.mirat.eu np. numer zamówienia oraz wypełnieniu pola podpis osoby wystawiającej komentarz. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji czy dana treść dotyczy kwestii nabycia towaru bądź transakcji dokonanej w ramach www.meble-mirat.pl

 3. Osoba umieszczająca treść oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje wypowiedzi umieszczone na stronie  www.meble-mirat.pl i wszystkich jego podstronach.

 4. Treści umieszczonych wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

 5. Każda osoba umieszczająca swoją treść, opinie czy wypowiedź wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie ( w wyżej wymienionych przypadkach ) jak i ich  dystrybucję przez serwis www.meble-mirat.pl

 6. Sklep www.meble-mirat.pl nie ingeruję w formy wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników, ale w sytuacjach wymienionych poniżej zastrzega sobie prawo do usunięcia całej treści lub jej część gdy:

 7. Każdy użytkownik który umieszcza swoje opinię akceptuje niniejszy regulamin opinii. Sklep www.meble-mirat.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Opinii. Zmieniony Regulamin Opinii wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

  • ujawniają one dane osobowe, teleadresowe, lub adresy e-mail

  • treści naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej

  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych niż www.meble-mirat.pl

  • odnoszą się do innych kwestii niż nabyty towar lub usługa w ramach sklepu www.meble-mirat.pl

  • są skopiowane od innych użytkowników

  • umieszczane są reklamy lub inne materiały komercyjne

  • naruszają prawa autorskie, patentowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej

  • są związane z pornografią, używkami, wzywającymi do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych

  • umieszczane są treści powszechnie uznane za naganne moralnie i społecznie niewłaściwą

  • umieszczane są treści związane ze streszczeniem książki czy filmu

§ 8 Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówione Towary bez wad fizycznych i prawnych.

 2. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie danego towaru wprost wskazano inaczej.

 3. Zakres oraz warunki gwarancji producenta określają dokumenty gwarancyjne załączone do konkretnych produktów.

 4. W przypadku gdy Kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

  a) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

  b) Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

  c) Reklamacji produktu konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. Pisemnie na adres: MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8 , 73-110 Stargard lub w formie elektronicznej wypełniając formularz reklamacji.

  d) Reklamacja powinna zawierać: (i) dane Klienta, (ii) numer zamówienia, (ii) okoliczności i dowody uzasadniające reklamację.

  e) Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

  f) Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

  g) Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

  - żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo

  - żądać usunięcia wady, albo

  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  h) Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

  i) Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  j) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

  k)Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  l) W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu, w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

  m) Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa Sklepu informuje Klienta o przyjęciu reklamacji oraz przekazuje ją bezpośrednio do producenta lub importera.

  n) Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia jej złożenia. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub naprawione elementy dostarczone przez producenta na koszt Sklepu.

 6. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

  c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

''

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby można było zrealizować zamówienie, dokonać rezerwacji produktu, założyć konto.
 3. Administrator danych osobowych oraz sprzedawca stosuję odpowiednie środki organizacyjne jak i techniczne które zapewniają ochronę danych osobowych.

 4. Pozyskane dane osobowe przez Administratora w ramach sklepu internetowego będą wykorzystywane w konkretnych i określonych celach wskazanych w formularzach sklepu internetowego oraz opisanych dokładniej w ramach Polityki Prywatności

 5. Każdemu klientowi przysługuję prawo do skierowania skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

''

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Klienci mogą kierować na adres mirat@mirat.pl

Wybrane kategorie