Koszyk

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO NEWSLETTER

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pan/Pani danych osobowych jest MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, Polska;

 2. podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego.

 3. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: mirat@mirat.pl lub skorzystać z funkcjonalności dostarczonej w wysyłanych newsletterach; 

 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera;

 6. odbiorcą Pana/Pani danych mogą być: dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych, organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;

 7. Państwa aktywność na stronie może być wykorzystana w celu przekazania Państwu sprofilowanej reklamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pan/Pani danych osobowych jest MIRAT Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard, Polska;

 2. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i prowadzenia korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia wymiany korespondencji;

 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: mirat@mirat.pl

 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością przesłania wiadomości;

 6. odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: dostawca hostingu, organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;

 7. Pani/Pana dane nie będą profilowane

Wybrane kategorie